Oferta

Przedszkole Uniwersyteckie to miejsce, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności i pasje w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Nasz zespół nauczycieli jest wykwalifikowany i doświadczony, a program nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka. W przedszkolu zapewniamy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, takich jak zajęcia plastyczne, muzyczne, językowe i sportowe, aby rozwijać zainteresowania i pasje dzieci. Nasza infrastruktura jest nowoczesna i bezpieczna, a nasze pomieszczenia są w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt i materiały edukacyjne.

Jesteśmy miejscem, w którym dziecko będzie mieć możliwość rozwijania się i uczenia poprzez zabawę.

Przedszkole oferuje:

Wspieranie rozwoju i uczenia się dzieci poprzez budowanie bezpiecznego i inspirującego środowiska w oparciu o autorską koncepcję pedagogiczną,

Nowoczesny i całościowy sposób wspierania aktywnego uczenia się małych dzieci, w tym poprzez Metodę Projektów,

Warunki, w których dzieci mogą rozwijać się wielozmysłowo, mają możliwość dokonywania wyboru rodzaju aktywności z wykorzystaniem dostępnych narzędzi

Dostosowanie organizacji pracy i programu zajęć do potrzeb i możliwości dzieci

Organizacja gier, zabaw, eksperymentów i doświadczeń w różnych środowiskach

Przedszkole, środowisko naturalne i instytucje

Dbamy nie tylko o organizację zajęć edukacyjnych, ale również szereg ciekawych gier, zabaw, eksperymentów i doświadczeń, które odbywają się w różnych środowiskach. Nauka poprzez zabawę jest najlepszą metodą na rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci. Organizujemy zajęcia zarówno w naszym przedszkolu, jak i w środowisku naturalnym oraz w instytucjach takich jak muzea, parki rozrywki i centra naukowe. W trakcie gier, zabaw, eksperymentów i doświadczeń dzieci mają okazję do ćwiczenia swoich zdolności manualnych, społecznych i intelektualnych.

Organizacja

Wyprawy terenowe, wycieczki

Oferujemy nie tylko atrakcyjne i rozwijające zajęcia, ale również wiele wspaniałych wypraw terenowych i wycieczek. Wierzymy, że bezpośredni kontakt z przyrodą i zdobywanie nowych doświadczeń jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci. Organizujemy różnego rodzaju wyjścia, od spacerów po parkach i wycieczek do muzeów po wyprawy do lasu lub nad jezioro, a w ich trakcie dzieci mają okazję do ćwiczenia swoich umiejętności społecznych i przestrzennych. Młodzi podróżnicy mają okazję do rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania nowych doświadczeń.

Organizacja

Spotkania z ekspertami

Uważamy, że ważne jest, aby dzieci miały możliwość uczestniczenia w różnorodnych doświadczeniach i spotkaniach z ekspertami różnych dziedzin. Dlatego też, oprócz standardowych zajęć edukacyjnych, organizujemy również spotkania z ekspertami, którzy przychodzą do naszego przedszkola i dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziećmi. To doskonała okazja, aby dzieci poznały różne zawody i ich specyfikę, a także do rozwijania ich zainteresowań i pasji.

Organizacja

Zajęcia języka angielskiego

Jesteśmy świadomi tego, jak ważne jest dla rozwoju dziecka opanowanie języka obcego od wczesnego wieku. Dlatego też, oprócz standardowych zajęć edukacyjnych, oferujemy również zajęcia języka angielskiego dla naszych przedszkolaków. Zajęcia są prowadzone w formie zabaw i gier, co umożliwia dzieciom łatwiejsze zapamiętywanie i utrwalanie nowych słów i zwrotów.

Organizacja

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla rozwoju dziecka jest aktywne spędzanie czasu. Dlatego też, oprócz standardowych zajęć edukacyjnych, oferujemy również zajęcia muzyczno-ruchowe. 

Spotkania z kulturą

Zajęcia teatralne, muzyczne

Wierzymy, że dostęp do różnorodnych form kultury i sztuki jest niezbędny dla pełnego rozwoju dzieci. Dlatego też, oprócz standardowych zajęć edukacyjnych, zapewniamy również spotkania z kulturą dla naszych przedszkolaków. Mogą one obejmować wycieczki do teatrów, muzeów, galerii sztuki lub wizyty artystów w naszym przedszkolu. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w warsztatach artystycznych, koncertach muzycznych, spektaklach teatralnych i wielu innych wyjątkowych doświadczeniach.

Organizacja

Opieka psychologiczna

Bierzemy pełną odpowiedzialność za dobre samopoczucie i rozwój emocjonalny każdego dziecka. Zapewniamy opiekę psychologiczną dla dzieci. Nasi wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści są dostępni dla dzieci i rodziców, aby pomóc im radzić sobie z trudnymi emocjami, takimi jak stres, lęk czy trudności w nauce. Wspieramy dzieci w ich rozwoju emocjonalnym, uczymy ich technik radzenia sobie ze stresem i pomagamy im w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.