Rekrutacja

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy nabór do Przedszkola Uniwersyteckiego na rok szkolny 2023/2024.

Zapisy do naszego przedszkola są realizowane w trybie ciągłym.

Zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego. Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc pozostaną na liście rezerwowej.

O zwalniających się miejscach w przedszkolu będziecie Państwo informowani.

Rekrutacja

Kryteria rektutacji

Zgodnie z Regulaminem, z prawa pierwszeństwa w przyjęciu do Przedszkola korzystają dzieci, których oboje lub jedno z rodziców lub opiekunów prawnych są pracownikami, byłymi pracownikami lub studentami i doktorantami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Następnie, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w murach Przedszkola Uniwersyteckiego!